Sollicitatieprocedure

Op de wervingswebsite van HWW zorg vind je naast vacatures tevens informatie over alle mogelijkheden van HWW zorg als werkgever. De wervingswebsite is bedoeld voor sollicitanten, studenten en vrijwilligers.

Ook medewerkers van HWW zorg kunnen solliciteren op vacatures. Medewerkers worden gezien als interne sollicitanten en hebben altijd voorrang bij de invulling van vacatures.

HWW zorg vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg& Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Verder is het voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.

In het linker menu vind je meer informatie over een aantal procedures.

Volg ons op Facebook: HWW zorg