Verklaring omtrent gedrag

Bij HWW zorg werken we veelal met kwetsbare cliënten. We vinden het belangrijk om hun veiligheid te waarborgen en daarnaast streven we naar constante kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Om dit te kunnen garanderen vinden wij het noodzakelijk dat alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarom kan vanaf 1 januari 2014 een aanstelling bij HWW zorg alleen plaatsvinden na het overleggen van een VOG.

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat dat uw gedrag  in het verleden  geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van de vacante functie. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Hoe vraagt u een VOG aan?
HWW zorg vraagt de VOG voor u aan. U ontvangt vervolgens een link met een aanvraagformulier. Bij indiening van de aanvraag dient u  € 33,85 te voldoen. Voor een digitale aanvraag dient u te beschikken over een e-mailadres, DigiD en IDeal. Indien u hier niet over beschikt dient u een schriftelijke aanvraag te doen bij de afdeling Burgerzaken van de Gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA).  Bij indiening van de aanvraag dient u € 41,35 te voldoen. Deze kosten krijgt u terug van HWW Zorg nadat u de VOG overlegt.
De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over in de computer en vult ze aan met de gegevens vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie. Vervolgens worden al deze gegevens doorgestuurd naar het COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit orgaan geeft de verklaring af namens de minister van Veiligheid en Justitie. In principe wordt er 4 jaar teruggekeken bij het onderzoek voor een VOG. U krijgt uw VOG toegestuurd op uw (post)adres.

Wanneer wordt een VOG afgegeven?
Als uit het onderzoek voor de VOG blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan, die de uitoefening van de specifieke functie in de weg staan, wordt de VOG afgegeven. Het COVOG raadpleegt daarvoor onder meer het Justitieel Documentatie Systeem, een databank waarin alle gegevens met betrekking tot strafbare feiten zijn opgenomen. Voor de beoordeling van uw verzoek kan het COVOG tevens informatie inwinnen bij de politie, het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.